10/12/2022 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cỏ nhắc

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 23/04/2008 22:47

 

Bia bụi lấp tuổi đã mòn chữ nhạt
Lỗi thầm ba thước nhắc cỏ thì xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Cỏ nhắc