29/06/2022 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi thấy

Tác giả: Nguyễn Đức Sơn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 18:41

 

Con gái
Ngồi đái
Trên Trái Đất
Rồi đi đâu mất

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Sơn » Tôi thấy