30/10/2021 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 2
述懷其二

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2016 09:45

 

Nguyên tác

極知報國未分毫,
衰鬢其如已二毛。
休養此回方稍臥,
三屏風水鎮心嘈。

Phiên âm

Cực tri báo quốc vị phân hào,
Suy tấn kỳ như dĩ nhị mao.
Hưu dưỡng thử hồi phương sảo ngoạ,
Tam Bình phong thuỷ trấn tâm tào.

Dịch nghĩa

Biết rằng báo quốc chưa được chút mảy may
Mà trên đầu mái tóc rã rời đã hai thứ chen nhau
Lúc này đang khi nghỉ dưỡng, nên nằm nghỉ một chút
Phong cảnh núi Tam Bình giữ cho lòng ta được thư thái

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Báo quốc chưa hề chút mảy may
Tóc chen màu trắng chẳng hề hay
Dưỡng nhàn, thôi hãy nằm đi đã
Ngắm núi Tam Bình thư thái ngay
Nguyên chú: “Tào” là tào tạp, nghĩa là nhiều người nói rầm rì. Bài Hoa hạ 華下 của Tư Không Đồ 司空圖 đời Đường có câu: “Thoái hưu tiện thị dưỡng sinh phương” 退休便是養生方 (Về hưu là một cách dưỡng sinh).

Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Thuật hoài kỳ 2