03/04/2023 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Mắt em biếc xanh, Trời phú cho em sao đẹp thế”
“Синеокая, бог тебя создал такой”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2012 09:14

 

Nguyên tác

Синеокая, бог тебя создал такой.
Гений первой любви надо мной,

Встал он тихий, дождями омытый,
Запевает осой ядовитой,
Разметает он прошлого след,
Ему легкого имени нет,

Вижу снова я тонкие руки,
Снова слышу гортанные звуки,

И в глубокую глаз синеву
Погружаюсь опять наяву.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Mắt em biếc xanh, Trời phú cho em sao đẹp thế
Thần mối tình đầu linh nghiệm trên đầu anh

Rũ sạch trong cơn mưa thần lặng im đứng dậy
Cất tiếng ca như ong vò vẽ giọng trầm

Thần xoá sạch thời quá khứ xa xăm
Nhưng thần không có tên gọi nào thanh thoát

Anh lại thấy đôi tay em thon thả
Và nghe thấy giọng của em thánh thót

Không phải trong mơ mà trong đời thực
Anh lại đắm chìm trong thăm thẳm mắt xanh
1897 - 1909
Bad Nauheim
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Mắt em biếc xanh, Trời phú cho em sao đẹp thế”