05/07/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh kỳ 1
清明其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 04:53

 

Nguyên tác

朝來新火起新煙,
湖色春光淨客船。
繡羽銜花他自得,
紅顏騎竹我無緣。
胡童結束還難有,
楚女腰肢亦可憐。
不見定王城舊處,
長懷賈傅井依然。
虛沾周舉為寒食,
實藉嚴君賣卜錢。
鐘鼎山林各天性,
濁醪粗飯任吾年。

Phiên âm

Triêu lai tân hoả khởi tân yên,
Hồ sắc xuân quang tịnh khách thuyền.
Tú vũ hàm hoa tha tự đắc,
Hồng nhan kỵ trúc ngã vô duyên.
Hồ đồng[1] kết thúc hoàn nan hữu,
Sở nữ yêu chi diệc khả liên.
Bất kiến Định Vương[2] thành cựu xứ,
Trường hoài Giả Phó[3] tỉnh y nhiên.
Hư triêm Chu Cử[4] vi hàn thực,
Thực tạ Nghiêm quân[5] mại bốc tiền.
Chung đỉnh sơn lâm các thiên tính,
Trọc dao thô phạn nhậm ngô niên.

Dịch nghĩa

Chiều đến lửa mới làm khói mới bốc lên,
Ánh sáng trên hồ vào mùa xuân soi thuyền khách yên lặng.
Lông đẹp mỏ ngậm hoa, nó có vẻ thích thú lắm,
Tuổi trẻ cưỡi chơi ngựa tre đã không còn có nữa.
Trai Hồ làm bộ tịch khó mà giống được,
Gái Sở lưng eo trông thật dễ thương.
Không thấy được cái thành của Định Vương ở nơi chỗ cũ,
Nhưng nhớ mãi cái giếng của Giả Phó vẫn còn như xưa.
Chu Cử dù có áp dụng chăng nữa, ta vẫn dùng đồ lạnh,
Lòng chỉ mong được Quân Bình bói cho ra tiền mà thôi.
Nơi rừng rú việc bày biện ăn uống tuỳ theo tính trời,
Nên ta sẵn rượu đục, cơm lật đã quen bao nhiêu năm rồi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Lửa mới xa trông khói bốc đen!
Ánh xuân màu nước lộn quanh thuyền!
Lông hoa thích chửa đàn xuân yến!
Cưỡi trúc còn đâu buổi thiếu niên!
Gái Sở điểm trang coi cũng khá!
Trẻ Mường ăn vận thế mà nền!
Định Vương thành cũ nhìn nào thấy!
Giả Nghị nhà xưa dạ chẳng quên!
Sống dẫu gặp đời đun tháo khoán
Học đâu được phép bói ra tiền?
Suối rừng chung đỉnh lòng tuỳ thích
Rượu đục cơm xoàng miệng đã quen!
(Năm 769)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Nơi Đàm Châu, người Hán và người Hồ sống lẫn lộn.
[2] Đời Hán, tên là Lưu Phát, người được phong vương ở Trường Sa.
[3] Giả Phó (Giả thái phó, Giả Trường Sa, Giả Sinh) là tên chữ của Giả Nghị, nhà văn, nhà chính trị thời Hán.
[4] Người thời Hán, ra chỉ thị cho dân địa phương bãi bỏ tục cấm nấu ăn vào tiết thanh minh.
[5] Hiệu của Nghiêm Tuân, đời Hán, làm thày bói ở Thành Đô, Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thanh minh kỳ 1