23/07/2024 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người với vạn vật

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:00

 

Lồng lộng trời cao,
Thênh thang bể rộng.
Ở trong cao rộng,
Muôn giống nghìn hình.
Có giống thai sinh,
Có loài trứng nở.
Giống hay biến hoá,
Giống hay nổi chìm.
Hai cánh loài chim,
Bốn chân loài thú.
Giống rùa có vỏ,
Giống cá có vây.
Giống cỏ giống cây,
Đuôi trên đầu dưới.
Giống rắn quá tội,
Không chân không tay.
Giống giun thảm thay,
Không tai không mắt.
Xét trong vạn vật,
Quý nhất là người.
Khác hết mọi loài,
Mới là người đó.
Ơn trời phúc tổ,
Ta được làm người.
Ta đã làm người,
Nghĩ sao cho đáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Người với vạn vật