25/06/2024 11:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả)
菩薩蠻(牡丹含露珍珠顆)

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:21

 

Nguyên tác

牡丹含露珍珠顆,
美人折向庭前過。
含笑問檀郎,
花強妾貌強?
檀郎故相惱,
須道花枝好。
一面發嬌嗔,
碎挼花打人。

Phiên âm

Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả,
Mỹ nhân chiết hướng đình tiền quá.
Hàm tiếu vấn đàn lang,
Hoa cường, thiếp mạo cường?
Đàn lang cố tương não,
Tu đạo hoa chi hảo.
Nhất diện phát kiều sân,
Toái noa hoa đả nhân.

Dịch nghĩa

Mẫu đơn đượm sương như những hạt trân châu
Mỹ nhân bẻ cành hoa, đi qua trước đình
Cười mỉm hỏi chàng
Hoa tươi hay mặt thiếp tươi
Chàng thật đáng ghét quá
Lại nói là hoa tươi chứ
Lập tức nổi sùng lên
Vò nát hoa, đánh chàng liền

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mẫu đơn sương đượm trân châu mướt
Mỹ nhân vin bẻ, qua sân trước
Nhìn bạn nhoẻn môi cười
Hoa tươi? Mặt thiếp tươi?
Đàn làn khéo mắc mớ
Lại bảo hoa tươi chứ!
Một mặt nổi xung lên
Vụn vò hoa đánh liền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả)