07/12/2021 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh lão bệnh tử
生老病死

Tác giả: Lý Ngọc Kiều công chúa - 李玉嬌公主

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2020 23:04

 

Nguyên tác

生老病死,
自古常然。
欲求出離,
解縛添纏。
迷之求佛,
或之求禪。
禪佛不求,
杜口無言。

Phiên âm

Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất ly,
Giải phọc thiêm triền.
Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu thiền.
Thiền Phật bất cầu,
Đỗ khẩu vô nghiên (ngôn).

Dịch nghĩa

Sinh lão bệnh tử,
Lẽ thường xưa nay vẫn thế.
Muốn cầu siêu thoát,
Nhưng cởi trói cũng chính là buộc chặt thêm.
Mê muội thì mới cầu Phật,
Nhầm lẫn thì mới cầu thiền.
Chẳng cầu thiền, chẳng cầu Phật,
Mím mồm lại, không nói gì.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Sinh lão bệnh tử,
Là lẽ tự nhiên.
Muốn cầu siêu thoát,
Càng trói buộc thêm.
Mê, phải cầu Phật,
Hoặc, phải cầu thiền.
Chẳng cầu thiền, Phật,
Mím miệng ngồi yên.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ngọc Kiều công chúa » Sinh lão bệnh tử