05/02/2023 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bố Chính đạo trung
布政道中

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2020 21:09

 

Nguyên tác

碗蜒一帶白鹽城,
甬道南回喚布征。
古怪民心真可畏,
侏璃言語不堪聽。
蓬篙室屋諳居陋,
網罟鄉村足治生。
咫尺神都三輔地,
也應簡樸漸開明。

Phiên âm

Uyển diên nhất đới bạch diêm thành,
Dũng đạo nam hồi hoán Bố Chinh.
Cổ quái dân tâm chân khả uý,
Thù ly ngôn ngữ bất kham thinh.
Bồng cao thất ốc am cư lậu,
Võng cổ hương thôn túc trị sinh.
Chỉ xích thần đô Tam Phụ[1] địa,
Dã ưng giản phác tiệm khai minh.

Dịch nghĩa

Thành cát như muối trắng, quanh co một dải,
Từ đường cái quan về phía nam gọi là Bố Chinh.
Lòng dân kỳ quái, thực là đáng sợ,
Tiếng nói líu lo, nghe có hiểu đâu.
Cửa nhà gianh cỏ, quê mùa quen nếp sống,
Xóm thôn chài lưới, cũng đủ sinh nhai.
Đất này cách kinh đô Tam Phụ chỉ trong gang tấc,
Cũng nên từ giản dị, chất phác, dần mở mang văn minh.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Quanh co một dải muối vây thành,
Đường hẻm về nam ấy Bố Chinh.
Cổ quái lòng dân coi đáng sợ,
Líu lo tiếng nói đoán khôn rành.
Xóm làng sinh sống duy chài lưới;
Nhà cửa quê mùa thay nứa tranh.
Gần gũi kinh kỳ, Tam Phụ ấy,
Nâng dần chất phác đến văn minh.
Bố Chính là tên cũ châu Bố Chính, thuộc Chiêm Thành. Năm 1069, Chế Củ dâng đất này cho Lý Thánh Tông. Nay thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 80
[1] Tên đất thời Hán, gồm kinh sư và hai khu vực bên phải, bên trái. Đây chỉ khoảnh đất gần kinh đô Phú Xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Bố Chính đạo trung