18/05/2024 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạch môn
麥門

Tác giả: Tuệ Tĩnh thiền sư - 慧靜禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 11:24

 

Nguyên tác

麥門冬矩襟𩯀仙,
氣味甘平解熱煩。
𪭥肺清心安臟腑,
補勞止嗽療狂癲。

Phiên âm

Mạch môn đông củ khóm tóc tiên,
Khí vị cam bình, giải nhiệt phiền.
Tả phế thanh tâm, yên tạng phủ,
Bổ lao, chỉ thấu, liệu cuồng điên.

Bản dịch của Lê Trần Đức

Mạch môn đông tên gọi củ Tóc tiên,
Vị ngọt khí bình giải nhiệt phiền.
Mát phổi, đều tim, yên tạng phủ,
Khỏi ho, bổ dưỡng, chữa cuồng điên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Tĩnh thiền sư » Mạch môn