12/04/2021 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quất viên
橘園

Tác giả: Hoàng Văn Hoè - 黃文槐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 18:24

 

Nguyên tác

連番煙雨足風光,
四序此秋歲不荒。
半脫玉條今已往,
芳園黃子報心霜。

Phiên âm

Liên phiên yên vũ túc phong quang,
Tứ tự thử thu tuế bất hoang.
Bán thoát ngọc điều kim dĩ vãng,
Phương viên hoàng tử báo tâm sương.

Dịch nghĩa

Qua kỳ mưa khói là lúc nắng gió
Thu năm nay bốn bể không còn hoang vắng
Bấy lâu cảnh ngọc đã bẻ đi một nửa
Vườn thơm trái chín báo cho biết một năm mới sang

Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Mưa khó qua đi đến nắng vàng
Bốn bề đông rộn chẳng hiu hoang
Bấy lâu gãy nửa cành xanh ngọc
Vườn ngát trái thơm - năm mới sang
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Hoè » Quất viên