16/10/2021 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Thiên Trường phủ phiêu quá hải khẩu ngộ phong
自天長府漂過海口遇風

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 08:19

 

Nguyên tác

怒蛟噓霧簸船窗,
四月奔波駃似瀧
岸樹東西旗拂掠,
灘聲上下玉舂撞
煙波萬里丹心寸,
風雨孤蓬綠鬢雙
不是一官天上去,
那堪此日臥滄江。

Phiên âm

Nộ giao hư vụ bá thuyền song,
Tứ nguyệt bôn ba khoái tự lang.
Ngạn thụ đông tây kỳ phất lược,
Than thanh thượng hạ ngọc thung chàng.
Yên ba vạn lý đan tâm thốn,
Phong vũ cô bồng lục mấn song.
Bất thị nhất quan thiên thượng khứ,
Na kham thử nhật ngoạ thương giang.

Dịch nghĩa

Thuồng luồng giận dữ phun mù chao động ngoài song thuyền,
Tháng tư sóng xô nhau đổ nhanh như thác.
Cây bên bờ vung vẩy dọc ngang như cờ,
Tiếng ngoài bãi ầm ào trên dưới như giã gạo.
Khói sóng muôn trùng, một tấc lòng son,
Mưa gió thuyền đơn, hai mái tóc xanh.
Nếu chẳng phải là một chức quan đi chầu vua,
Hôm nay đâu chịu nằm ở sông xanh này!

Bản dịch của Đào Phương Bình

Giao long hà khói phả bên mành,
Đầu hạ lồng lên ngọn sóng kình.
Cây cối đông tây cờ lật phật.
Thác ghềnh trên dưới tiếng lanh canh.
Ba đào vạn dặm con tim thắm,
Mưa gió lưng thuyền mái tóc xanh.
Ví chẳng lai chầu vâng chức mọn,
Sóng xanh khểnh mát, nghĩ sao đành.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Tự Thiên Trường phủ phiêu quá hải khẩu ngộ phong