27/01/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân thu
新秋

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:21

 

Nguyên tác

火雲猶未斂奇峰,
欹枕初驚一葉風。
幾處園林蕭瑟裏,
誰家碪杵寂寥中。
蟬聲斷續悲殘月,
螢焰高低照暮空。
賦就金門期再獻,
夜深搔首嘆飛蓬。

Phiên âm

Hoả vân do vị liễm kỳ phong,
Ỷ chẩm sơ kình nhất diệp phong.
Kỷ xứ viên lâm tiêu sắt lý,
Thuỳ gia châm chử tịch liêu trung.
Thiền thanh đoạn tục bi tàn nguyệt,
Huỳnh diệm cao đê chiếu mộ không.
Phú tựu Kim Môn kỳ tái hiến,
Dạ thâm tao thủ thán phi bồng.

Dịch nghĩa

Mây lửa còn chưa đùn lên thành những ngọn núi lạ,
Dựa gối, vừa giật mình vì gió thổi rụng chiếc lá đầu.
Vườn rừng đâu đây chìm giữa cảnh lạnh lùng,
Chày giặt nhà ai vang lên trong vắng lặng.
Tiếng ve dứt nối xót thương trăng tàn,
Lửa đóm thấp cao lập loè trong bóng đêm.
Thơ làm xong, hẹn lại dâng lên đền Kim Mã,
Đêm khuya lắc đầu than cho mái tóc rối như có bồng.

Bản dịch của Hải Đà

Núi lạ lung linh tán lửa mây
Thẫn thờ chăn gối lá phong bay
Rừng xưa réo rắt thanh tiêu vọng
Nhà cũ xênh xang dập tiếng chày
Nức nở ve kêu thương nguyệt úa
Não nùng đom đóm khóc chiều ngây
Tài văn bao thuở triều cung hiến
Thở vắn đêm sương lệ ứa đầy.
Bài thơ này được thấy trong Thiên gia thi, tuy nhiên không thấy chép trong Đỗ Công Bộ thi, Thảo Đường dật thi thập di, hay Toàn Đường thi. Có tài liệu cho bài thơ này của Tôn Cận 孫僅 (969-1017) đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tân thu