05/08/2020 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư tặng đường huynh phó thu thí
書贈堂兄赴秋試

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2016 14:11

 

Nguyên tác

秋風吹動銳江聲,
江岸槐花擁客行。
甲榜喜看君好會,
卯圍猶記我前程。
劍芒入夜還沖斗,
筆陣連年此背城。
三捷早能專喜信,
定應勿藥起沉櫻。

Phiên âm

Thu phong xuy động Nhuệ giang thanh,
Giang ngạn hoè hoa ủng khách hành.
Giáp bảng hỷ khan quân hảo hội,
Mão vi do ký ngã tiền trình.
Kiếm mang nhập dạ hoàn trùng Đẩu,
Bút trận liên niên thử bối thành.
Tam tiệp tảo năng chuyên hỷ tín,
Định ưng vật dược khởi trầm anh.

Dịch nghĩa

Gió thu thổi làm động đến nước sông Nhuệ
Bên bờ sông, hoa hoè nâng bước chân lữ khách
Bảng Giáp mừng thấy anh gặp vận hội tốt
Mùa thi năm Mão vẫn nhớ con đường phía trước của tôi
Kiếm văn loang loáng trong đêm còn sáng lên tận sao Đẩu
Bút trận nhiều năm, đây là trận quyết chiến cuối cùng
Ba lần báo tiệp, có thể sớm đưa tin mừng
Được như vậy ắt không cần đến thuốc vẫn khỏi bệnh nặng

Bản dịch của Trần Lê Văn

Gió thu xao động dòng sông Nhuệ
Bờ nọ hoa hoè nâng bước chân
Giáp bảng, anh vui vào vận đẹp
Mão khoa, tôi nhớ nhập trường văn
Văn như kiếm khí lên sao Đẩu
Bút quyết hùng tâm trọn một lần
Thắng lợi ba phen, mừng sớm báo
Khỏi ngay bệnh nặng, thuốc đâu cần!
Nguyên chú: "Thời phương tại bệnh trung Quý Mão" 時方在病中癸卯 (Lúc ấy là năm Quý Mão ta đang bị bệnh).

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Thư tặng đường huynh phó thu thí