21/10/2021 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống kỹ nhân xuất gia
送妓人出家

Tác giả: Dương Tuân Bá - 楊郇伯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 11:53

 

Nguyên tác

盡出花鈿與四鄰,
雲鬟剪落厭殘春。
暫驚風燭難留世,
便是蓮花不染身。
貝葉欲翻迷錦字,
梵聲初學誤梁塵。
從今豔色歸空後,
湘浦應無解佩人。

Phiên âm

Tận xuất hoa điền dữ tứ lân,
Vân hoàn tiễn lạc yếm tàn xuân.
Tạm kinh phong chúc nan lưu thế,
Tiện thị liên hoa bất nhiễm thân.
Bối diệp dục phiên mê cẩm tự,
Phạm thanh sơ học ngộ lương trần.
Tòng kim diễm sắc quy không hậu,
Tương phố ưng vô giải bội nhân.

Dịch nghĩa

Đem hết trang sức hoa tai cho hàng xóm bốn bên
Cắt đứt mớ tóc mây, nản cho cái xuân tàn
Sợ ngọn đuốc trước gió khó lưu lại trên đời
Giống đoá hoa sen không nhiễm dơ bẩn vào thân
Lá bối muốn giở ra, lộn với chữ gấm
Tiếng kinh phạn mới học lẫn cùng bụi xà nhà
Từ nay sau khi sắc đẹp quy về cửa không
Bến Tương không có người cởi ngọc đeo

Bản dịch của Hải Đà

Trâm anh trút bỏ tặng quanh làng
Ngán ngẩm xuân tàn tóc cắt ngang
Kinh sợ đời người như nến gió
Giờ đây thân xác tựa sen vàng
Mở xem lá bối lầm chương gấm
Lần học trang kinh ngỡ bụi đàng
Sắc đẹp là không, thôi giã biệt
Sông Tương chắc vắng kẻ quyền sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tuân Bá » Tống kỹ nhân xuất gia