26/10/2020 12:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liều

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 16:43

 

Xóm liều, rõ là liều
cái liều phô trước mắt

Cái liều đáng sợ nhiều
cái liều đang giấu mặt
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Liều