25/01/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uống bên hồ

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:11

 

Uống một chiều chống chếnh nhớ mong
Bọt bèo năm tháng đến nao lòng
Hỏi thăm một bạn mất hai bạn
lòng tự an lòng, tự vắng không
2005
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Uống bên hồ