07/10/2022 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô thôn mao xá
孤村茅舍

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 23:02

 

Nguyên tác

路頭西望水潺湲,
何處人家著石根。
寒樹匝煙深竹往,
疏叢依岸迥蓬門。
桑痲影自垂連渚,
雞大聲相徹隔藩。
不問與鄰誰茅宅,
醇庵原是古鄉村。

Phiên âm

Lộ đầu tây vọng thuỷ sằn viên (vôn),
Hà xứ nhân gia trước thạch căn (côn).
Hàn thụ táp yên thâm trúc vãng,
Sơ tùng y ngạn quýnh bồng môn.
Tang ma ảnh tự thuỳ liên chử,
Kê đại thanh tương triệt cách phiên (phôn).
Bất vấn dư lân thuỳ mao xá,
Thuần am nguyên thị cổ hương thôn.

Dịch nghĩa

Đầu con đường nhìn về phìa tây có dòng nước chảy chầm chậm,
Nhà ai đó đắp một bờ kè đá ở nơi ấy.
Trong màn sương khói rặng cây lạnh lẽo vượt lên trên lối đi giữa hàng tre.
Lùm cây thưa men theo bờ sông, xa xa là những căn nhà lá,
Những mảnh vườn dâu gai rủ bóng trên đầm nước liên tiếp nhau.
Giậu thưa không ngăn đựoc, tiếng gà gáy nghe thông làng.
Không cần hỏi hàng xóm là nhà ai,
Nơi ấy có rượu thuần, chính là chốn hương thôn thời xưa đó.

Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Phía tây dòng nước chảy lâm râm,
Kè đá nhà ai đắp nẻo gần.
Cây lạnh màn sương, sâu lối rậm,
Bờ đê lều văng, chụm vài căn.
Dâu gai rủ bóng trên đầm nước,
Gà gáy thông làng, giậu chẳng ngăn.
Chẳng hỏi láng giếng nhà ai đó,
Ấy chốn hương thôn có rượu thuần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Cô thôn mao xá