04/10/2023 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu khách
久客

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 21:36

 

Nguyên tác

羈旅知交態,
淹留見俗情。
衰顏聊自哂,
小吏最相輕。
去國哀王粲,
傷時哭賈生。
狐狸何足道,
豺虎正縱橫。

Phiên âm

Cơ lữ tri giao thái,
Yêm lưu kiến tục tình.
Suy nhan liêu tự thẩn,
Tiểu lại tối tương khinh.
Khứ quốc ai Vương Xán[1],
Thương thì khốc Giả sinh[2].
Hồ ly hà túc đạo,
Sài hổ chính tung hoành.

Dịch nghĩa

Sống gửi nằm nhờ mới biết tình nghĩa bạn bè
Ở lâu dài mới thấy rõ thói đời
Tự cười mình vẻ mặt nhăn nheo già cỗi
Tên lại nhỏ mà khinh người thái quá
Vương Xán đau buồn bỏ nước ra đi
Giả Nghị khóc thương cho thời thế
Lũ chồn cáo đâu đáng nói đến
Hạng sói cọp đang lúc nghênh ngang

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sống gửi hay tình bạn
Ở lâu biết thói đời
Mặt già riêng nửa dáng
Lại nhỏ cũng khinh người
Vương Xán buồn xa nước
Giả Sinh khóc tiếc thời
Cáo chồn đâu đáng kể
Sói cọp vẫy vùng chơi!
(Năm 768)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Người đời Tam Quốc, văn hay, làm quan cho Lưu Biểu ở Kinh Châu. Khi Tào Tháo đoạt Kinh Châu, ông làm quan cho y.
[2] Tức Giả Nghị, người đời Hậu Hán, tuổi trẻ tài cao, được vua trọng dụng, nhưng bị bọn đại thần bảo thủ dèm pha, đưa đi làm thái phó ở những nơi xa xôi. Ông buồn rầu, bất đắc chí, chết năm mới 33 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu khách