20/06/2021 08:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đài Khâm Thiên Giám ở đâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/10/2020 16:00

 

Đài Khâm Thiên Giám[1] ở đâu,
Đến đây chỉ thấy cô đầu hóng quan.
Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Còn gọi là Tư Thiên Giám, một đài có trách nhiệm theo dõi thời tiết, nghiên cứu thiên văn, lịch chí, lập từ thế kỷ 11 và tồn tại đến thế kỷ 19 tại khu vực hiện nay là phố Khâm Thiên, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đài Khâm Thiên Giám ở đâu