26/09/2021 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Tề
夷齊

Tác giả: Chu Đàm - 周曇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/11/2013 14:54

 

Nguyên tác

讓國由夷義亦乖,
不知天命匹夫才。
將除暴虐誠能阻,
何異崎嶇助紂來。

Phiên âm

Nhượng quốc do Di nghĩa diệc quai,
Bất tri thiên mệnh thất phu tài.
Tương trừ bạo ngược thành năng trở,
Hà dị khi khu trợ Trụ lai.

Dịch nghĩa

Nhường ngôi vua cho Bá Di đã là chuyện lạ,
Lại không biết số trời đã định (nhà Ân chấm dứt).
Mọi người cùng muốn diệt trừ ông vua bạo ngược,
Lạ hơn là (hai ông) lại ngăn cản không cho diệt vua Trụ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhường ngôi Di đã là chuyện lạ
Lại không hay Trời đã đổi đời
Vua bạo ngược, phải diệt thôi
Hai ông cứu Trụ ai thời lạ hơn ?
Bá Di và Thúc Tề là hai anh em, con vua nước chư hầu Cô Trúc thời nhà Ân thời thượng cổ. Khi vua cha mất, Thúc Tề nhường ngôi cho Bá Di. Nhưng Di cũng không muốn làm vua, bèn nhường ngôi cho em út. Nghe tiếng Tây Bá Xương ở Kỳ Sơn là bậc hiền tài trong thiên hạ, hai ông đến theo phò. Xương mất, con là Phát lên kế vị. Khi Phát khởi binh diệt vua Trụ bạo chúa nhà Ân, hai ông ngăn cản. Phát diệt được nhà Ân mở ra nhà Chu. Hai ông hổ thẹn lên núi Thú Dương hái rau vi mà ăn rồi chết đói ở đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đàm » Di Tề