04/12/2021 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Dụng Tự đệ
憶用敘弟

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 14:12

 

Nguyên tác

阿弟遠行役,
一年無定居。
勞勞恆念爾,
寂寂正愁予。
日月攀芳樹,
雲霄隔素書。
燕南池草綠,
應好賦歸歟。

Phiên âm

A đệ viễn hành dịch,
Nhất niên vô định cư.
Lao lao hằng niệm nhĩ,
Tịch tịch chính sầu dư.
Nhật nguyệt phan phương thụ,
Vân tiêu cách tố thư.
Yên Nam trì thảo lục,
Ưng hảo phú quy dư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chú em lao dịch xa xôi
Một năm chẳng biết nơi nào
Nhớ chú hằng ngày thương cảm
Khiến anh cứ mãi sầu đau
Ngày đêm vin cây chờ ngóng
Trời mây nào thấy thư đâu
Yên Nam hồ đã xanh cỏ
Mong thay thơ phú gửi về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Ức Dụng Tự đệ