05/06/2023 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Trương Trọng Cử thi vận kỳ 2
次張仲舉詩韻其二

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 15:34

 

Nguyên tác

江上依稀栗里峰,
峰前隱約故園松。
征鴻盡向南天沒,
不為離人寄一封。

Phiên âm

Giang thượng y hy Lật Lý[1] phong,
Phong tiền ẩn ước cố viên tùng.
Chinh hồng tận hướng nam thiên một,
Bất vị ly nhân ký nhất phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Lật Lý mờ trên sông khói,
Tùng vườn xưa thấp thoáng bóng cây.
Xuống trời nam nhạn hồng mất dấu,
Gửi người xa thư chẳng đến tay.
[1] Tức Đào thôn 陶村, quê của thi nhân Đào Uyên Minh 陶淵明, nằm phía bắc Ôn Tuyền 溫泉, Lư Sơn 廬山, thị trấn Cửu Giang 九江, tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Thứ Trương Trọng Cử thi vận kỳ 2