27/09/2023 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên cư kỳ 1

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 18:46

 

Phiên âm

Yên ảnh hoà vân nhập thụ thâm
Đề cưu nhiễu loạn bất thành âm
Hoa khai hoa tạ đông tây thụ
Vân khứ vân lai viễn cận lâm
Cố quốc thuần lô cao sĩ tứ
Hoang viên tùng cúc cổ nhân tâm
Khách lai vi dạo hàn huyên sự
Cộng hướng lan can phách án ngâm

Bản dịch của Khắc Mai

Bóng khói cùng mây lẫn khóm cây
Vịt kêu xao xác rộn ràng bầy
Đông tây hai phía hoa tàn nở
Rừng núi gần xa mây tiếp bay
Cá vược rau thuần lòng ẩn sĩ
Vườn hoang tùng cúc ý xưa nay
Khách thăm chẳng kể câu tâm sự
Cùng gõ bàn ngâm, nhịp phách tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Viên cư kỳ 1