11/12/2022 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề

Tác giả: Nhượng Tống - Hoàng Phạm Trân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2006 13:48

 

Dưới bức màn sương chợt nhớ em,
Bồi hồi dòng lệ gạt đương đêm,
Lời thề sắt đá dù không chuyển,
Mộng cách non sông chửa dễ tìm.
Tả hận đã từng quăng ngọn bút,
Thêu sầu xin chớ mượn đường kim.
Phải chăng giờ trước trăng thu lạnh,
Em cũng ngồi trông bóng nguyệt chìm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhượng Tống » Vô đề