08/02/2023 21:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu cư Chân Lạp kỳ 1

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 09:48

 

Phiên âm

Thiên lý cô bồng tích lãng lai,
Cửu kinh Tiên phố bạc Kim đài.
Xuân quy thượng tác tha hương khách,
Hương tin bằng thuỳ ký dịch mai.

Dịch nghĩa

Ngàn dặm thuyền cỡi rạch sóng tới,
Đã lâu trải qua Tiên phố đến đậu ở chùa Vàng.
Xuân về vẫn còn là khách tha hương,
Tinh hương nhờ ai gửi trạm mai.

Bản dịch của Hoài Anh

Ngàn dặm thuyền côi rạch sóng khơi,
Từ Tiên phố đến đậu Kim đài.
Xuân về vẫn khách tha hương nhỉ,
Tin tức nhờ ai gửi trạm mai.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Cửu cư Chân Lạp kỳ 1