07/07/2020 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tâm hồn tôi buồn thảm”
“Ô triste, triste était mon âme”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 11:26

 

Nguyên tác

Ô triste, triste était mon âme
A cause, à cause d'une femme.

Je ne me suis pas consolé
Bien que mon coeur s'en soit allé,

Bien que mon coeur, bien que mon âme
Eussent fui loin de cette femme.

Je ne me suis pas consolé,
Bien que mon coeur s'en soit allé.

Et mon coeur, mon coeur trop sensible
Dit à mon âme : Est-il possible,

Est-il possible, - le fût-il,
Ce fier exil, ce triste exil ?

Mon âme dit à mon coeur : Sais-je,
Moi-même, que nous veut ce piège

D'être présents bien qu'exilés
Encore que loin en allés ?

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tâm hồn tôi buồn thảm
Chỉ vì một nữ nhân.

Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi

Dù lòng chẳng quay về,
Trốn xa người nữ ấy.

Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi.

Và lòng tôi đa cảm
Nói cùng hồn: được chăng,

Được chăng, - thì phải thế, -
Cuộc lưu đày ngạo nghễ?

Hồn nhủ lòng: tôi biết
Ta muốn mình mắc bẫy

Hiện diện dù lưu đày,
Dù rằng xa phương ấy?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Tâm hồn tôi buồn thảm”