30/05/2023 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thôn hiểu phát
江村曉發

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 30/12/2010 07:55

 

Nguyên tác

雞聲何處是漁家,
煙水芒芒月影斜。
一陣荻花秋萬里,
白鷗初見禳平沙。

Phiên âm

Kê thanh hà xử thị ngư gia,
Yên thuỷ mang mang nguyệt ảnh tà.
Nhất trận địch hoa thu vạn lý,
Bạch âu sơ kiến nhưỡng bình sa.

Dịch nghĩa

Gà gáy nơi nào là nhà chài lưới?
Khói nước mờ mờ ánh trăng tà.
Một trận gió thổi hoa lau, thu ngàn dặm.
Cò trắng mới thấy lúc nhúc ngoài bãi cát.

Bản dịch của Quách Tấn

Xóm chài đâu vẳng tiếng gà đây?
Khói nước mơ màng nguyệt xế tây.
Trận gió đùa lau hoa vạn dặm,
Cát bằng lác đác cánh âu bay.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 198

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Giang thôn hiểu phát