13/05/2021 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi
恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

Tác giả: Tống Danh Lãng - 宋名朗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 10:00

 

Nguyên tác

虞廷肆覲未盈旬,
拜奉天恩灌沃頻。
不限陽春覃異域,
式隆膏澤寵來人。
淪肌浹髓知優渥,
望日瞻雲妥戴親。
分外帡幪何報答,
願將嵩壽祝皇仁。

Phiên âm

Ngu đình[1] tứ cận vị doanh tuần,
Bái phụng thiên ân quán ốc tần.
Bất hạn dương xuân đàm dị vực,
Thức long cao trạch sủng lai nhân.
Luân cơ giáp tuỷ tri ưu ác,
Vọng nhật chiêm vân[2] thoả đới thân.
Phận ngoại bình mông hà báo đáp,
Nguyện tương Tung[3] thọ chúc hoàng nhân.

Dịch nghĩa

Sân Ngu ban tứ cho triều cận, chưa được đầy tuần,
Bái tạ thiên ân mưa móc nhiều phen.
Như ánh dương xuân không ngừng đến cả vùng khác,
Dùng huệ trạch để trọng đãi người đến chầu.
Ân huệ còn thấm nhuần đến cả xương da,
Ngắm trời trông mây cho thoả lòng trông cha mẹ.
Nơi biên ngoại được che chắn ân đức, làm sao báo đáp,
Nguyện chúc thánh hoàng vạn thọ như núi Tung sơn.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Triều cận sân Nghu sắp đủ tuần,
Nhiều phen mưa móc bái thiên ân.
Dương xuân vô hạn lan khắp chốn,
Huệ trạch ban ra để đãi nhân.
Xương da ân huệ còn nhuần thấm,
Trời mây trông ngắm thoả lòng thân.
Đức ân biên ngoại làm sao báo,
Tung cao nguyện chúc thánh hoàng muôn xuân.
Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

[1] Sân nhà Ngu, đời vua Thuấn. Tỏ ý tụng thiên triều uy đức như nhà Ngu của vua Thuấn vậy.
[2] Có ý sánh thiên triều như phụ mẫu, phận bề tôi như con cái trông vọng phụ mẫu như trông mặt trời, trông mây cao vậy.
[3] Núi Tung sơn, một núi lớn trong Ngũ nhạc, năm ngọn núi thiêng ở Trung Quốc. Thường được dùng sánh với tuổi thọ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Danh Lãng » Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi