03/10/2023 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vào, ra

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:14

 

(Tặng một người ra đảng)

Thủa ấy vào đây là chuốc mọi hiểm nguy
Cho mọi người thực sống
Và chính mình thực sống.
Giờ anh ra, chẳng chút vấn vương gì
Chốn nghiêm xưa, nay sặc mùi xôi thịt
Xì xụp tín đồ thờ chỗ ngồi trên hết.
Chỉ xót bao đời dân
Cặm cụi tâm thành, biết được cảnh này chăng ?
(1996)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Vào, ra