03/10/2022 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầu Ngưu lĩnh
愁牛嶺

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 16:18

 

Nguyên tác

邦人盡說畏愁牛,
不獨牛愁我亦愁。
終日下山行百轉,
卻從山腳望山頭。

Phiên âm

Bang nhân tận thuyết uý Sầu Ngưu,
Bất độc ngưu sầu ngã diệc sầu.
Chung nhật há sơn hành bách chuyển,
Khước tòng sơn cước vọng sơn đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thổ dân nói sợ núi Bò Sầu
Không chỉ bò sầu ta cũng sầu
Xuống núi hết ngày qua trăm quẹo
Rồi dưới chân non ngoái đỉnh đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Sầu Ngưu lĩnh