10/12/2022 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng thời gian

Tác giả: Bảo Cường - Tôn Quốc Cường

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2015 20:19

 

Dòng đời trôi chảy buồn con nước
Người về lỡ chuyện bước sang ngang
Ta đứng ngậm ngùi trông cố quận
Gẫm đời chi khác một dòng sông
Nguồn: Bảo Cường, Dòng thời gian (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bảo Cường » Dòng thời gian