03/12/2022 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảy bài thơ tình thời chiến (01)
Les sept poèmes d’amour en guerre (01)

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2018 15:10

 

Nguyên tác

Un navire dans tes yeux
Se rendait maître du vent
Tes yeux étaient le pays
Que l’on retrouve en un instant

Patients tes yeux nous attendaient

Sous les arbres des forêts
Dans la pluie dans la tourmente
Sur la neige des sommets
Entre les yeux et les jeux des enfants

Patients tes yeux nous attendaient

Ils étaient une vallée
Plus tendre qu’un seul brin d’herbe
Leur soleil donnait du poids
Aux maigres moissons humaines

Nous attendaient pour nous voir
Toujours
Car nous apportions l’amour
La jeunesse de l’amour
La sagesse de l’amour
Et l’immortalité.

Bản dịch của Tế Hanh

Con tàu trong mắt em
Đã làm chủ ngọn gió
Mắt em là xứ sở
Người ta lại thấy mình

Kiên nhẫn mắt em chờ chúng tôi

Dưới hàng cây trong rừng
Trong mưa trong gió bão
Trên tuyết những đỉnh cao
Giữa mắt và trò chơi con trẻ

Kiên nhẫn mắt em chờ chúng tôi

Mắt em là thung lũng
Dịu dàng hơn sợi cỏ
Mắt em làm giàu có
Mùa nhân loại nghèo nàn

Mắt em chờ chúng tôi
Để luôn luôn được thấy

Vì chúng tôi đem đến tình yêu
Tuổi trẻ của tình yêu
Lẽ phải của tình yêu
Và niềm bất tử
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Bảy bài thơ tình thời chiến (01)