08/10/2022 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lục Quy Mông
寄陸龜蒙

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/10/2016 13:31

 

Nguyên tác

龍樓李丞相,
昔歲仰高文。
黃閣尋無主,
青山竟未焚。
夜船乘海月,
秋寺伴江雲。
卻恐塵埃裏,
浮名點污君。

Phiên âm

Long lâu Lý thừa tướng,
Tích tuế ngưỡng cao văn.
Hoàng các tầm vô chủ,
Thanh sơn cánh vị phần.
Dạ thuyền thừa hải nguyệt,
Thu tự bạn giang vân.
Khước khủng trần ai lý,
Phù danh điểm ô quân.

Dịch nghĩa

Trên lầu rồng của thừa tướng họ Lý,
Nhiều năm trước đã ngưỡng mộ văn chương cao siêu (của ông).
Kiếm họ Lý nơi gác vàng không gặp,
Được biết thơ của ông ở núi xanh cuối cùng chưa bị đốt.
Chèo thuyền ban đêm theo ánh trăng treo trên biển,
Mùa thu thăm chùa, bạn với mây trên sông.
Nếu đã sợ chốn trần ai,
Thì danh hão cũng làm ông dơ bẩn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên lầu rồng tướng quân họ Lý
Đã nhiều năm trân quý cao văn
Gác vàng không gặp chủ nhân
Núi xanh rốt cuộc chưa lần mang thiêu
Chèo thuyền đêm dõi theo trăng biển
Thăm chùa thu bạn luyến mây sông
Nếu như kinh khiếp bụi hồng
Thì ham danh hão làm ông dơ rồi.
Lời chú của tác giả: “Lý tướng công tại Hoài Nam trưng Lục Quy Mông thi” 李相公在淮南征陸龜蒙詩 (Tướng công họ Lý ở Hoài Nam trưng dụng thơ của Lục Quy Mông). Lục Quy Mông là thi nhân thời Vãn Đường, để lại 14 quyển, gồm 527 bài thơ.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Ký Lục Quy Mông