18/01/2022 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thì điền viên tạp hứng - Thu nhật kỳ 09
四時田園雜興-秋日其九

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 19:22

 

Nguyên tác

租船滿載候開倉,
粒粒如珠白似霜。
不惜兩鐘輸一觳,
尚贏糠覈飽兒郎。

Phiên âm

Tô thuyền mãn tải hậu khai thương,
Lạp lạp như châu bạch tự sương.
Bất tích lưỡng chung thâu nhất hộc,
Thượng doanh khang hạch bão nhi lang.

Dịch nghĩa

Thuyền chở đầy gạo tô đợi mở kho
Từng hạt óng ả trắng như sương
Không tiếc cứ biếu hai chung nộp một hộc
Còn lại ít tấm cám để nuôi con

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thuyền đầy thóc thuế chờ kho mở
Như ngọc, như sương, mẩy hạt tròn
Thây kệ, hai chung tăng một hộc
Chỉ còn tấm cám để nuôi con!
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Tứ thì điền viên tạp hứng - Thu nhật kỳ 09