17/10/2021 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn vọng
晚望

Tác giả: Vũ Mộng Nguyên - 武夢原

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2012 10:23

 

Nguyên tác

極目江天欲暮時,
數痕殘照更熹微。
一行白鷺來寒渚,
千里歸帆落晚磯。
日入翠風開畫幛,
煙籠紅樹展羅帷。
英雄已矣豪華盡,
惟有南山不轉移。

Phiên âm

Cực mục giang thiên dục mộ thì,
Sổ ngân tàn chiếu cánh hi vi.
Nhất hàng bạch lộ lai hàn chử,
Thiên lý quy phàm lạc vãn ky.
Nhật nhập thuý phong khai họa trướng,
Yên lung hồng thụ triển la duy.
Anh hùng dĩ hĩ hào hoa tận,
Duy hữu Nam Sơn bất chuyển di.

Dịch nghĩa

Phóng hết tầm mắt trời sông lúc sắp chiều tối
Mấy vạt nắng tà càng lờ mờ
Cò trắng một hàng đến bãi lạnh
Ngàn dặm thuyền buồm chiều ghề đậu bên ghềnh
Mặt trời vào núi xanh như mở ra bức trướng vẽ
Khói lồng rặng cây màu hồng như buông xuống một bức màn the
Anh hùng xa khuất hào hoa hết
Chỉ có núi Nam chẳng chuyển dời

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Phóng mắt nhìn song lúc tối về
Ánh tàn le lói chiếu lê thê
Một hàng cò trắng bay xa tới
Muôn dặm buồm ghe cập bến kề
Nắng toả núi xanh như trướng vẽ
Khói lồng cây tía tựa màn the
Anh hùng xa khuất hào hoa hết
Chỉ núi phương Nam chẳng dịch xê
Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Mộng Nguyên » Vãn vọng