29/05/2023 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống sứ ngâm
送使吟

Tác giả: Mạc Ký - 莫記

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2006 04:36

 

Nguyên tác

江岸梅花正白,
船頭細雨斜飛。
行客三名北去,
將軍一棹南歸。

Phiên âm

Giang ngạn mai hoa chính bạch,
Thuyền đầu tế vũ tà phi.
Hành khách tam danh bắc khứ,
Tướng quân nhất trạo nam quy.

Dịch nghĩa

Trên bờ sông hoa mai đang lúc nở trắng,
Mưa nhỏ bay chênh chếch đầu mái thuyền.
Hành khách ba người về phương Bắc,
Tướng quân một mái chèo quay về Nam.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mùa mai hoa nở trắng bờ,
Ðầu thuyền mưa bụi vật vờ bay ngang.
Bắc phương ba khách lên đàng,
Về nam, ông tướng thuyền nan một chèo.
Khoảng năm Nguyên Thống (1333-1334), Mạc Ký được sung vào số người đi tiễn sứ nhà Nguyên là Hoàng Thường 黃裳. Gặp được một người sành thơ như ông, viên sứ giả phương Bắc rất lấy làm thích thú. Và cả hai đã cùng nhau xướng hoạ trong suốt những ngày gặp gỡ. Đến lúc xuất hành, Mạc Ký tiễn sứ bằng một bài lục ngôn này. Đây cũng là bài thơ duy nhất của ông còn truyền lại đến nay.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạc Ký » Tống sứ ngâm