19/05/2021 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ quy
夜歸

Tác giả: Chung Tinh - 鐘惺

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2019 15:43

 

Nguyên tác

落月下山徑,
草堂人未歸。
砌蟲泣涼露,
籬犬吠殘輝。
霜靜戶逾皎,
煙生墟更微。
入秋知幾日,
鄰杵數聲稀。

Phiên âm

Lạc nguyệt hạ sơn kính,
Thảo đường nhân vị quy.
Thế trùng khấp lương lộ,
Ly khuyển phệ tàn huy.
Sương tĩnh nguyệt du giảo,
Yên sinh khư cánh vi.
Nhập thu tri kỷ nhật,
Lân chử sổ thanh hy.

Dịch nghĩa

Trăng xế bên đường núi
Chủ nhà tranh chưa về
Sâu bên đường rải đá khóc đêm sương lạnh
Chó bên rào cắn bóng trăng
Đêm sương lặng trời sáng trắng
Mù giăng trông đồi gò thấp đi
Mới vào thu được mấy bữa
Mấy tiếng chầy vọng từ bên hàng xóm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trăng xế bên đường núi
Nhà tranh người vẫn xa
Sâu kêu đường đá lạnh
Chó sủa rào trăng tà
Sương tĩnh trăng đêm trắng
Mù giăng gò đống nhoà
Mới vào thu mấy bữa
Hàng xóm tiếng chày thưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chung Tinh » Dạ quy