18/04/2021 10:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề mai ổ hoạ thôi bồng mai
題梅塢畫推蓬梅

Tác giả: Trữ Vịnh - 儲泳

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 08:56

 

Nguyên tác

冰魂銷不盡,
招得上南枝。
依紅橫斜影,
紗窗月上時。

Phiên âm

Băng hồn tiêu bất tận,
Chiêu đắc thượng nam chi.
Y hồng hoành tà ảnh,
Sa song nguyệt thượng thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hồn băng tan không hết,
Gọi về ở cành nam.
Hồng xưa soi nghiêng bóng,
Ngoài song trăng lên vàng.
Thôi bồng hoặc thôi thức 推式, thôi bồng thức 推蓬式, thôi bồng trang 推蓬裝 là một cách vẽ xưa, phần nằm ngang rộng hơn bề đứng, khi vẽ để tâm đến phần trên, trung tâm bức hoạ cũng nằm phía trên một ít, được đặt tên nhân lúc hoạ chiếc xe, người vẽ chú ý đến mui xe nhiều hơn chỗ khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trữ Vịnh » Đề mai ổ hoạ thôi bồng mai