05/07/2022 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 4
塞下曲其四

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/05/2007 19:31

 

Nguyên tác

隴水潺湲隴樹秋,
征人到此淚雙流。
鄉關萬里無因見,
西戍河源早晚休。

Phiên âm

Lũng thuỷ sàn viên Lũng thụ thu,
Chinh nhân đáo thử lệ song lưu.
Hương quan vạn lý vô nhân kiến,
Tây thú Hà nguyên tảo vãn hưu.

Dịch nghĩa

Ở đất Lũng này, sông chảy lừ đừ, cây cối đã vào thu,
Lính xa nhà ai đến đây cũng buồn rơi hai hàng lệ.
Quê hương xa vạn dặm không cách gì thấy được,
Trấn thủ phương tây đầy kênh rạch này không biết đến bao giờ!

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cây vào thu, Lũng ba róc rách
Chinh nhân qua nước mắt đoanh tròng
Quê nhà vạn dặm xa xăm
Nguồn Hoàng Hà giữ bao năm mõi mòn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Tái hạ khúc kỳ 4