05/06/2023 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đi bờ đắp một mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 14:34

 

Ai đi bờ đắp một mình,
Phất phơ chéo áo giống hình phu quân.
Khảo dị:
Ai đi bờ đập một mình,
Phất phơ chéo áo giống hình lang quân.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đi bờ đắp một mình