03/04/2023 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề
* * *

Tác giả: Ryszard Kapuściński

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Lilia vào 20/10/2008 10:05

 

Nguyên tác

Liść
oderwany od gałęzi
drży dygoce
dopiero kiedy dotknie ziemi
uspokaja się

Bản dịch của Thái Linh

Chiếc lá
Bị bứt khỏi cành
Run lên, run lên
Đến tận khi chạm đất
Mới trở lại bình yên
(trích từ tập thơ "Quy luật tự nhiên", 2007)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryszard Kapuściński » Không đề