02/07/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn chi hiểu vịnh
山梔曉咏

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:31

 

Nguyên tác

赤榴花外曉陰陰,
紫蝶飛時香正深。
還有禪家風味否,
一枝薝蔔底千林。

Phiên âm

Xích lưu hoa ngoại hiểu âm âm,
Tử diệp phi thì hương chính thâm.
Hoàn hữu thiền gia phong vị phủ,
Nhất chi đảm bặc để thiên lâm.

Dịch nghĩa

Sáng sớm mờ mờ, ngoài hoa lựu đỏ,
Mùi hương đượm lúc bướm tía bay.
Lại có cái phong vị nhà thiền hay không đây?
Một cành hoa đảm bặc mà thơm đến cả ngàn rừng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sáng sớm mờ mờ hoa lựu đỏ,
Hương nồng mời gọi bướm bay sang.
Nhà thiền phong vị chăng còn đó,
Đảm bặc cành thơm đến tận ngàn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Sơn chi hiểu vịnh