02/10/2023 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tả ý kỳ 1
寫意其一

Tác giả: Mưu Dung - 牟融

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 17:23

 

Nguyên tác

寂寥荒館閉閒門,
苔徑陰陰屐少痕。
白髮顛狂塵夢斷,
青氈泠落客心存。
高山流水琴三弄,
明月清風酒一樽。
醉後曲肱林下臥,
此生榮辱不須論。

Phiên âm

Tịch liêu hoang quán bế nhàn môn,
Đài kính âm âm kịch thiếu ngân.
Bạch phát điên cuồng trần mộng đoạn,
Thanh chiên linh lạc khách tâm tồn.
Cao sơn lưu thuỷ cầm tam lộng,
Minh nguyệt thanh phong tửu nhất tôn.
Tuý hậu khúc quăng lâm hạ ngoạ,
Thử sinh vinh nhục bất tu luận.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Tịch liêu quán đóng cửa buồn
Đường râm bóng lặng thiếu mòn gót rêu
Đảo điên giấc mộng bạc đầu
Chiên xanh để lạnh lòng rầu với ai
Non cao nước chảy cầm dài
Trăng thanh gió mát rượu ai bạn bầy
Gác tay kê gối nằm say
Một đời vinh nhục ta đây chẳng màng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mưu Dung » Tả ý kỳ 1