12/08/2022 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thời vô chỉ tức
四時無止息

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 14:42

 

Nguyên tác

四時無止息,
年去又年來。
萬物有代謝,
九天無朽摧。
東明又西暗,
花落復花開。
唯有黃泉客,
冥冥去不回。

Phiên âm

Tứ thời vô chỉ tức,
Niên khứ hựu niên lai.
Vạn vật hữu đại tạ,
Cửu thiên vô hủ thôi.
Đông minh hựu tây ám,
Hoa lạc phục hoa khai.
Duy hữu hoàng tuyền khách,
Minh minh khứ bất hồi.

Dịch nghĩa

Bốn mùa không nghỉ ngơi,
Năm đi lại năm tới.
Vạn vật có cái đi cái tới,
Trên trời không bị suy yếu thúc giục.
Phía đông sáng lại phía tây tối,
Hoa rụng lại hoa nở.
Chỉ có khách xuống suối vàng,
Mờ mịt chẳng thấy về.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Bốn mùa không ngơi nghỉ,
Năm đi năm lại về.
Vạn vật đều thay đổi,
Trời cao chẳng biến suy.
Đông sáng tây lại tối,
Hoa rụng lại hoa tươi.
Chỉ khách chơi chín suối,
Mờ mịt chẳng ai về.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Tứ thời vô chỉ tức