25/09/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố nhân I

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 18:44

 

Cây nhỏ từ về miền đất mới
Đơm hoa kết trái mấy mùa nay
Chẳng hết nguôi thương trời biếc cũ
Thu đông rứt lá thả bay đầy
1985

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Cố nhân I