23/05/2024 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôi nhà

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 23:51

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Nếu quá cao quỷ ma sẽ không tìm thấy
Nếu quá thấp thần phật không thể nào hay
Sống trong ngôi nhà xây ở đó
Những dây bầu dây bí bò lên
Và hoa nở giữa đêm chói sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Ngôi nhà