08/12/2021 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ miếu
古廟

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 07:41

 

Nguyên tác

何代荒祠半已頹,
斷碑無字倚空階。
石壚冷落填青草,
畫璧凋零翳錄苔。
古樹邪陽禽鳥亂,
空山夜雨鬼神哀。
擬尋遺跡無人到,
時有飛雲去又來。

Phiên âm

Hà đại hoang từ bán dĩ đồi,
Đoạn bi vô tự ỷ không giai.
Thạch lô lãng lạc điền thanh thảo,
Hoạ bích điêu linh ế lục đài,
Cổ thụ tịch dương cầm điểu loạn,
Không sơn dạ vũ quỷ thần ai.
Nghĩ tầm di tích vô nhân đáo,
Thời hữu phi vân khứ hựu lai.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Ngôi miếu hoang tàn trải bấy nay,
Tấm bia mờ chữ đổ nằm đây.
Lổ loang tường vẽ, rêu phong khắp,
Lạnh lẽo lò hương, cỏ mọc đầy.
Quỉ khóc mưa đêm, rầu hốc núi,
Chim kêu bóng xế, rộn lùm cây.
Muốn tìm dấu cũ, tìm ai hỏi,
Bay lại, bay qua, mấy đám mây.
Bài thơ tả cảnh điêu tàn của ngôi miếu cổ, hàm ý miêu tả cảnh suy đồi thê thảm của triều đại phong kiến đương thời.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 112

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cổ miếu