28/06/2022 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

6

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 02:03

 

Vang bóng một thời đâu dễ quên
Sông Đà cũng muốn đẩy thuyền lên
Chén rượu tình rừng cay đắng lắm
Tờ hoa lại trút lệ ưu phiền.
Những tác phẩm Vang bóng một thời, Truyện một cái thuyền đất, Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 6