26/05/2024 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế mộ Phúc Xương hoài cổ
歲暮福昌懷古

Tác giả: Trương Lỗi - 張耒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 01:21

 

Nguyên tác

少年詞筆動時人,
末俗文章久失真。
獨愛詩篇超物象,
祇應山水與精神。
清溪水拱荒涼宅,
幽谷花開寂寞春。
天上玉樓終恍惚,
人間遺事已埃塵。

Phiên âm

Thiếu niên từ bút động thì nhân,
Mạt tục văn chương cửu thất chân.
Độc ái thi thiên siêu vật tượng,
Kỳ ưng sơn thuỷ dữ tinh thần.
Thanh khê thuỷ củng hoang lương trạch,
U cốc hoa khai tịch mịch xuân.
Thiên thượng ngọc lâu chung hoảng dịch,
Nhân gian di sự dĩ ai trần.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Trẻ thơ từ bút phi thường
Văn chương mạt tục xa nguồn đã lâu
Riêng yêu thơ quá nhiệm màu
Cùng non cùng nước đổi trao tinh thần
Khe xanh nước lượn nhà hoang
Hang buồn hoa nở cùng xuân lặng tờ
Trời cao lầu ngọc mịt mờ
Tìm đâu thấy giữa bến bờ trần gian

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Lỗi » Tuế mộ Phúc Xương hoài cổ